Full name:
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by admin

„RODZINA 500 PLUS” – ZMIANY W PROGRAMIE

W związku z przejęciem realizacji programu „Rodzina 500 plus” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 01.01.2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze (500 plus) na nowo narodzone dzieci będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby, które obecnie pobierają świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu, aby otrzymać środki w kolejnym okresie świadczeniowym – od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. – mogą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 01.02.2022 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można przesyłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Empatia i bankowości elektronicznej, a środki z programu będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na numer rachunku bankowego wskazany przez wnioskodawcę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu będzie kontynuował wypłatę świadczeń do 31.05.2022 r.


Kioski profilaktyczne. Nowy sposób NFZ na zachęcenie do dbania o zdrowie

Plakat promocyjny akcji NFZ Nie czekaj zadbaj o swoje zdrowieNFZ wspólnie z Ministerstwem Zdrowia rozpoczął nową akcję prozdrowotną. We wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ stworzone zostały stanowiska ds. profilaktyki i promocji zdrowia. W samoobsługowych punktach dorośli na miejscu wykonają najważniejsze pomiary medyczne, które określają ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. Profesjonalni doradcy zaproponują udział w programach profilaktycznych lub skorzystanie z bezpłatnych diet od NFZ.

Pełna informacja na temat akcji na stronie NFZ Łódź pod poniższym linkiem

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/9272-kioski-profilaktyczne-nowy-sposob-nfz-na-zachecenie-do-dbania-o-zdrowie

 


UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 5 listopada 2021 r., będzie skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych (tj. na przykład odbiór dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu itp.).

Powyższe podyktowane jest planowanym przez Departament Spraw Obywatelskich MSW na dzień 5 listopada br. na godz. 1200 całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników, ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

W związku z tym informuję, iż wszelkie sprawy związane z dowodem osobistym w dniu 5 listopada można załatwiać do godziny 1130.

 

                                                               Wójt Gminy Dobroń

                                                                /-/ Robert Jarzębak


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynków, w których znajdują się źródła ciepła i spalania spalin mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Deklaracje będzie można składać:

W formie elektronicznej czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Bardzo prosta i przystępna forma  system sam prowadzi i pomaga wypełniającemu.

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Dobroniu  przy ul. 11 Listopada 9.

Szczegóły, terminy obowiązku złożenia deklaracji i dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych.

https://zone.gunb.gov.pl/

https://www.gunb.gov.pl/…/centralna-ewidencja…

 


Znamy wyniki egzaminów ósmoklasistów

Uczniowie gminnych szkół podstawowych z niecierpliwością wyczekiwali wyników tegorocznych egzaminów ósmoklasistów. Rok szkolny 2020/2021 z uwagi na epidemię był trudniejszy i wymagał większego zaangażowania.

W dniach 25-27 maja 2021 roku uczniowie klas ósmych pisali egzamin z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Ze wszystkimi przedmiotami najlepiej poradzili sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim: język polski – 67%, język angielski – 82%, matematyka – 65%. Warto podkreślić, że Gmina Dobroń zajęła II miejsce w powiecie pabianickim pod względem średnich wyników egzaminu z języka polskiego (63,15%) i matematyki (55,46%) oraz III miejsce za wyniki egzaminu z języka angielskiego (73,98%). Wyniki egzaminów z każdego przedmiotu były wyższe od średnich wyników w powiecie o kilka punktów procentowych.

Jesteśmy ogromnie dumni z naszych wychowanków! Kierujemy serdeczne podziękowania dla kadry pedagogicznej wszystkich szkół podstawowych oraz rodziców a wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy, aby każdy z Was dostał się do wymarzonej szkoły.


Kolejny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – gmina Dobroń

W dniu 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021.

Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń – Gminny Komisarz Spisowy w Dobroniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia 22 lipca 2021 r. do godziny 11.00. Read more…