Full name:
Emilia Jardzioch
Nickname:
EJ
Website:
Description:

Posts by EJ

Informacja!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy linii kolejowej na odcinku Łódź-Wrocław, na obecnym etapie w terenie prowadzone są pomiary geodezyjne i badania geologiczne.

Prace terenowe prowadzone są w obszarze projektu, w okresie od grudnia 2021 do października 2022 r.

Ww. prace wykonywane są dla 4 wariantów równolegle, do czego kontraktowo jesteśmy zobowiązani na obecnym etapie projektu. Lokalizacja powyższych 4-ech wariantów została Państwu zaprezentowana podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami, jakie odbyły się w okresie XI-XII 2021 r.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują ?

  • Obszarem prac są objęte tereny 4 wariantów projektowanej linii kolejowej.
  • Wykonywane są wyprzedzające pomiary geodezyjne, a następnie badania geologiczne.
  • Pomiary geodezyjne służą opracowaniu mapy do celów projektowych oraz wyznaczeniu miejsc do badań geologicznych.
  • Badania geologiczne polegają na rozpoznaniu i ocenie warunków gruntowowodnych na trasie 4 wariantów linii kolejowej.                                                                                               

Okres wykonywania pomiarów: Zespoły terenowe (geodeci, geolodzy) prowadzą pomiary i badania w okresie od XII 2021 do X 2022.

Read more…


Nowe nabory wniosków!

OGŁOSZENIA O NABORACH 2022

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Link: https://www.dolinagrabi.pl/


Badanie pn. Diagnoza problemów uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Dobroń.

Możliwość komentowania Badanie pn. Diagnoza problemów uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Dobroń. została wyłączona

W związku z potrzebą opracowania Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, Gmina Dobroń zleciła przeprowadzenie diagnozy i przygotowanie na tej podstawie raportu. Badanie będzie przeprowadzone w wersji elektronicznej online i będą nim objęci m.in. uczniowie szkół, sprzedawcy napojów alkoholowych oraz dorośli mieszkańcy Gminy Dobroń. Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy zostaną poproszeni o wzięcie udziału w badaniu, aby wyrazili na nie zgodę i udzielili odpowiedzi. Ze szczególną prośbą zwracamy się do dorosłych mieszkańców Gminy o wzięcie udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety, do której link zamieszczamy poniżej. Badanie jest anonimowe, a poszczególne odpowiedzi posłużą do opracowania zbiorczych zestawień i będą podstawą do analizy i formułowania wniosków. Na podstawie tak przygotowanej diagnozy, zostanie opracowany Gminny Program, który następnie zostanie skierowany pod obrady Rady Gminy w Dobroniu.

Link do ankiety: https://www.webankieta.pl/ankieta/699386/dobron-2022-badania-mieszkancy-uzaleznienia-w-tym-behawioralne.html


Cyfrowa Gmina!

Jedenastego stycznia 2022 roku w Zgierzu odbyło się spotkanie samorządowców z województwa łódzkiego z Wojewodą Łódzkim – Tobiaszem Bocheńskim. Podczas spotkania Wójt Gminy Dobroń – Robert Jarzębak odebrał promesę na kwotę 234 060 zł dla Gminy Dobroń z programu Cyfrowa Gmina. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Będą to m. in. serwery, rutery, komputery wraz niezbędnym oprogramowaniem. Zostanie także przeprowadzona diagnoza systemów cyberbezpieczeństwa. Pozyskany sprzęt pozwoli skuteczniej zabezpieczyć dane osobowe oraz poprawi komfort obsługi mieszkańców, w tym także wachlarz usług realizowanych elektronicznie. Program Cyfrowa Gmina to wsparcie samorządów środkami unijnymi w procesie rozwoju tego rodzaju usług.


NOWE ŚWIADCZENIE – DODATEK OSŁONOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – dodatek osłonowy.  Wnioski w formie papierowej są dostępne do pobrania w siedzibie Ośrodka. Kolejne informacje dotyczące dodatku osłonowego będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy w Dobroniu.

Link do wniosku: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania


Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2021

Urząd Gminy przypomina, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych  w punktach sprzedaży usytuowanych na terenie gminy Dobroń są zobowiązani: do dnia 31 stycznia 2022 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy  nr 74 8788 0009 0400 2411 2015 0015
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Filia w Dobroniu z dopiskiem: opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Read more…


Teatr sPokoLeń zaprasza na „Ożenek”!

Sztuka grana jest w następujących terminach:
06.01.2022 – Premiera godz. 18.00
07.01.2022 – spektakl godz. 18.00
08.01.2022 – spektakl godz. 18.00
09.01.2022 – spektakl godz. 18.00

Ilość miejsc ograniczona ze względu na przepisy sanitarne.

Zapisy i wejściówki do odbioru w DCK (w godz. pracy instytucji)
!Obowiązkowe maseczki!

Wejście od ul. Sienkiewicza 39, od strony biblioteki.


Życzenia!

Szampańskiego Sylwestra oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022 dla mieszkańców i sympatyków Gminy Dobroń.

Niech ten nadchodzący Nowy Rok przyniesie szczęście i zdrowie, radość i pomyślność, spełnienie marzeń i planów osobistych. Życzmy sobie wszyscy wzajemnej życzliwości, pogody ducha i uśmiechu każdego dnia z przekonaniem, że w dużej mierze sami możemy ten Nowy 2022 rok uczynić dla nas szczęśliwym.

Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Szerffel wraz z Radnymi
Wójt Gminy – Robert Jarzębak wraz z pracownikami Urzędu Gminy