Uczniowie naszych szkół na nauczaniu zdalnym do 3 stycznia 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem MEN stacjonarne funkcjonowanie szkół zostało ograniczone do dnia 3 stycznia 2021 r. Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość niestety stała się dziś koniecznością.

Kształcenie zdalne wymaga wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie innych niż dotychczas metod nauczania.

To dla nas wszystkich bardzo szczególny czas, nikt na taki scenariusz roku szkolnego nie był dotychczas przygotowany. Dlatego zwracam się z prośbą do nauczycieli, rodziców i uczniów o wzajemną wyrozumiałość. Tylko wspólnie możemy pokonać trud tego doświadczenia, jakim jest organizacja nauki w domu.