Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 25.01.2021 r.

Znak: 6733.13.2020                                                           

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

              Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 25 stycznia 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.13.2020 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PAB3315G” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce Nr 158/2 w obrębie geodezyjnym Chechło Pierwsze, gmina Dobroń.  

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 08.02.2021 r.

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 25.01.2021 r. – 08.02.2021 r.


Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID- 19

Od 15 stycznia rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów powyżej 80. roku życia. Od 22 stycznia zapisać będą mogły się osoby, które ukończyły 70 lat. Szczepienia rozpoczną się od 25 stycznia. Zapisy prowadzone są na kilka sposobów:                                     

  1. Skontaktować się z całodobową i bezpłatną infolinią NFZ. Może to zrobić ktoś z rodziny. Numer infolinii: 989.

Wystarczy podać pesel seniora oraz numer komórkowy (może być to numer kogoś z rodziny). Po rejestracji na podany numer telefonu przyjdzie SMS z potwierdzeniem terminu szczepienia. W ten sposób można zarejestrować swoich dziadków lub rodziców

Czytaj dalej…