Zamknięcie drogi Ldzań – Gucin

W związku z przebudowa przepustu drogowego w Miejscowości Talar w trasie drogi powiatowej 4912E  od dnia 09.02.2021 r. nastąpi zamkniecie drogi Ldzań- Gucin.

Użytkownicy drogi zobowiązani będą do korzystania z objazdu drogowego. Zgodnie z wprowadzoną zmianą organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej nr 482 na odcinku m. Dobroń – Łask oraz drodze wojewódzkiej nr 473 w m. Łask – Gucin, zacznie obowiązywać od dnia 09.02.2021 r.


Wniosek o dotację na drogę

W dniu 28 stycznia 2021 roku Gmina Dobroń złożyła wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi w Wymysłowie Francuskim gm. Dobroń”. Projekt obejmuje wyremontowanie drogi na odcinku 930 m i szerokości 4,5 m wraz z poboczami.


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

11.02.2021 r. godz. 8-16 Barycz (stacja 3-0761, 3-1494)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.