Wojewódzki Konkurs na „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”

Celem konkursu jest:

  • zachęcenie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do uprawy warzyw, owoców, ziół
    i roślin miododajnych na Działkach i w przydomowych ogródkach;
  • propagowanie idei rolnictwa ekologicznego, wiedzy o relacjach panujących w ogrodzie oraz o właściwościach fitosanitarnych niektórych roślin;
  • propagowanie idei bioróżnorodności;
  • wspieranie zachowania tradycyjnych odmian i gatunków roślin, w tym tradycyjnych odmian drzew, krzewów i krzewinek owocowych;
  • podkreślanie roli i wagi pszczół i innych zapylaczy w ekosystemie oraz ich ochrona;
  • zwiększanie nasadzeń roślin miododajnych w przestrzeni;
  • zwiększenie wiedzy z zakresu ekologii, zachowania bioróżnorodności i tradycyjnych odmian i gatunków roślin wśród mieszkańców województwa łódzkiego;
  • uwrażliwianie Mieszkańców Województwa Łódzkiego na piękno natury.

Czytaj dalej…