Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dnia 3 maja 2021 roku o godzinie 12:00 odbyła się msza święta w kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu, z okazji 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz uroczystość NMP Królowej Polski. Ze względu na trwającą pandemie koronowirusa nie było licznych delegacji oraz uroczystego przemarszu. W tych ważnych uroczystościach wzięli udział Przewodniczący Rady gminy Dobroń Janusz Szerffel wraz z delegacją pracowników JST. Po mszy świętej Przewodniczący Rady wraz z delegacją złożyli wiązankę przy obelisku na placu kościelnym i cmentarzu parafialnym, zapalono również znicze. Mimo pandemii oraz licznych restrykcji Gmina Dobroń pamięta o tym ważnym święcie dla naszej Ojczyzny.

Czytaj dalej…


Międzynarodowy Dzień Strażaka

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim Strażakom oraz Druhom i Druhnom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Dobroń składamy życzenia bezpiecznych powrotów do domu wraz z podziękowaniami za niesienie bezinteresownej pomocy na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękujemy za empatię i wrażliwość na los drugiego człowieka, za pełną gotowość do niesienia pomocy, za godny naśladowania upór oraz konsekwencję w działaniu na rzecz innych, a także rycerską odwagę i niezłomność z jaką stajecie do walki o bezpieczeństwo i życie ludzi.

Niech zasłużone poczucie spełnienia i satysfakcji towarzyszy Wam każdego dnia, a doroczny Dzień Strażaka niech przypomina Wam o wielki zaufaniu i uznaniu, jakim cieszycie się w społeczeństwie.

Przyjmijcie najlepsze życzenia powodzenia w pracy, społecznym działaniu i życiu osobistym.

      Przewodniczący Rady Gminy                        Wójt Gminy
      Janusz Szerffel                                       Robert Jarzębak