Nowa inwestycja w Mogilnie!

W listopadzie 2020 r. do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskich w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie IV.3.1. Ochrona powietrza – ZIT.

Wniosek spełnił warunki formalne oraz kryteria oceny pod kątem zgodności ze strategią ZIT i w związku z tym został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu przeprowadzenia dalszych etapów oceny. Następnie wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,52 % punktów. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 221/21 z dn. 16.03.2021 r. wybrał projekt do dofinansowania.

Czytaj dalej…