Wizyta Łódzkiego Kuratora Oświaty

Pan Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty gościł 17.06 br. w Gminie Dobroń.  Kurator spotkał się z Wójtem Gminy Robertem Jarzębakiem oraz sekretarzem gminy, skarbnikiem i pracownikami ds. oświaty i wychowania oraz Unii Europejskiej. Jednym z tematów podczas spotkania była realizacja przez gminę projektu z dofinansowania unijnego dotyczącego budowy sali gimnastycznej w systemie pasywnym w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym. Wójt gminy przy wsparciu dyrektorów zaprezentował kuratorowi wszystkie publiczne placówki oświatowe prowadzone przez naszą gminę. Podczas wizyty w terenie odwiedzone zostały, min.: Szkoła Podstawowa w Dobroniu, Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym oraz Szkoła Podstawowa w Chechle Drugim wraz z oddziałami Publicznego Przedszkola w Dobroniu. Pokazana została pełna baza dydaktyczna szkół wraz z wyposażeniem klas lekcyjnych. Podczas spotkania kurator obserwował uczniów podczas lekcji oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych podczas zajęć.

Czytaj dalej…


Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie.

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą: 

  • – 900 tys. zł;
  • – 500 tys. zł;
  • – 500 tys. zł;
  • – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł;
  • – 100 tys. zł.

Czytaj dalej…