Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 02.09.2021 r.

Znak: 6733.8.2021  

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) w dniu 04.08.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez „GMS” Sp. j. Grzegorz Sałagacki, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE HD o przekroju 90 mm i długości ok. 320 mb z przebiegiem po działce nr 329 wraz z przyłączem o przekroju 90 mm do studni wodomierzowej 1200 mm  na działce nr 319 obręb Dobroń Poduchowny, gmina Dobroń”.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) informuje się, że w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 02.09.2021 r. – 16.09.2021 r.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak


NSPLiM 2021

Do zakończenia #SpisPowszechny pozostał niecały miesiąc. Przez cały wrzesień infolinia spisowa 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) pracuje także w soboty.

Sprawdź w jakich godzinach pracuje infolinia spisowa 22 279 99 99 do 5 września br.!

Wszystkim osobom, które jeszcze się nie spisały przypominamy, że pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99 również można dokonać spisu!

Jak to zrobić?

wybierz 1 – spis przez telefon,

wybierz 2 – informacje na temat spisu oraz weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Szczegóły: https://bit.ly/3DzS0xP