Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

dd

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. W miesiącu lipcu 2021 roku Gmina Dobroń wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, kierowanego do jednostek samorządu terytorialnego w ramach bezzwrotnego wsparcia na inwestycje publiczne, realizowanego poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Szacowana wartość inwestycji wynosi 12 000 000,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 11 000 000,00 zł. 25 października 2021 roku na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiono wyniki pierwszego naboru, przyznając Gminie Dobroń 100% wnioskowanych środków.

Czytaj dalej…


Konsultacje społeczne KDP

08.11.2021  (poniedziałek)

godz. 12:00 – Dobroń – Sala OSP, ul. Pabianicka 1

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. (CPK Sp. z o. o.) konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o., Arcadis Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o. przystąpiło do opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla projektu Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwach: łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim, w powiatach: łódzkim, pabianickim, łaskim, zduńskowolskim, sieradzkim, ostrzeszowskim, wieruszowskim, kępińskim, oleśnickim, namysłowskim, oławskim i wrocławskim.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału a także do wypełnienia ankiety

Więcej informacji na temat Kolei Dużych Prędkości: https://cpk.pl/pl