Ważny komunikat!

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach do hodowców drobiu na terenie powiatu pabianickiego

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. przyczyną bywa też czynnik ludzki stąd istnieje konieczność zachowania zasad
bioasekuracji.

W związku z powyższym zachodzi konieczność:

− odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

Czytaj dalej…