Komunikat!

Wzorem lat poprzednich Wójt Gminy Dobroń, przy udziale  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą przypominającą właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego.

Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych w tym instalacji gazowej, pieców co i cw.

Przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o konieczności usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i intensywnych opadów śniegu.