KGW

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r.

Przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z wydatków w formie sprawozdania. Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. 

Czytaj dalej…


INFORMACJA!

Urząd Gminy w Dobroniu informuję, że od 01.01.2022 r. ulega zmianie Wykonawca realizacji usług polegających na konserwacji i bieżących naprawach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem nr 272.11.2021 wybranym Wykonawcą została firma ELEKTRA Kamil Woźniak, Paprotnia 87A, 98-161 Zapolice. 
Wszelkie awarie związane z oświetleniem prosimy zgłaszać na adres mailowy awarie_oswietlenia@dobron.ug.gov.pl  ze szczegółowym doprecyzowaniem lokalizacji awarii lub telefonicznie 43 677 26 83 wew. 124.