Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2021

Urząd Gminy przypomina, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych  w punktach sprzedaży usytuowanych na terenie gminy Dobroń są zobowiązani: do dnia 31 stycznia 2022 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy  nr 74 8788 0009 0400 2411 2015 0015
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Filia w Dobroniu z dopiskiem: opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Czytaj dalej…