Informacja!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy linii kolejowej na odcinku Łódź-Wrocław, na obecnym etapie w terenie prowadzone są pomiary geodezyjne i badania geologiczne.

Prace terenowe prowadzone są w obszarze projektu, w okresie od grudnia 2021 do października 2022 r.

Ww. prace wykonywane są dla 4 wariantów równolegle, do czego kontraktowo jesteśmy zobowiązani na obecnym etapie projektu. Lokalizacja powyższych 4-ech wariantów została Państwu zaprezentowana podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami, jakie odbyły się w okresie XI-XII 2021 r.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują ?

  • Obszarem prac są objęte tereny 4 wariantów projektowanej linii kolejowej.
  • Wykonywane są wyprzedzające pomiary geodezyjne, a następnie badania geologiczne.
  • Pomiary geodezyjne służą opracowaniu mapy do celów projektowych oraz wyznaczeniu miejsc do badań geologicznych.
  • Badania geologiczne polegają na rozpoznaniu i ocenie warunków gruntowowodnych na trasie 4 wariantów linii kolejowej.                                                                                               

Okres wykonywania pomiarów: Zespoły terenowe (geodeci, geolodzy) prowadzą pomiary i badania w okresie od XII 2021 do X 2022.

Czytaj dalej…