Wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu Kompleksowej termomodernizacji


kk

27 lutego w siedzibie Urzędu Wójt gminy Dobroń podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”. W wyniku przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o., która zajmie się kompleksowym zarządzaniem ww. projektem na szczeblu technicznym, administracyjnym i finansowym.

Przypominamy, iż gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu w wysokości 72,22 % kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że niemal 10 mln z 19,5 planowanych na inwestycję pochodzi z środków zewnętrznych Województwa Łódzkiego. O przebiegu procedury wyłaniającej projekty do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pisaliśmy m.in. tutaj. (przejdź do wpisu)

Wyświetleń 2 396