Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Budowy przedszkola i sali gimnastycznej


dd

W dniu 16 marca w siedzibie Urzędu Wójt gminy Dobroń podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”. W wyniku przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma Bud-Invent Sp. z o.o., która zajmie się kompleksowym zarządzaniem ww. projektem na szczeblu technicznym, administracyjnym i finansowym.

Przypominamy, iż gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu w wysokości 82 % kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że niemal 6 mln z 11 planowanych na inwestycję pochodzi z środków zewnętrznych Województwa Łódzkiego. O przebiegu procedury wyłaniającej projekty do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pisaliśmy m.in. tutaj. (przejdź do wpisu)

ff

Wyświetleń 2 977