Podpisano kolejną umowę na termomodernizację budynków


dd

12 grudnia w Urzędzie Gminy w Dobroniu podpisano czwartą umowę na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej wraz z Dobrońskim Centrum Kultury oraz budynków mieszkalnych w Markówce 50 i 52, realizowanych w ramach projektu „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Umowa zawarta z firmą „Szwajkiewicz” Tomasz Szwajkiewicz z siedzibą w Zgierzu obejmuje m.in.:

1. Dla budynku Szkoły Podstawowej  (Dobroń, ul. Sienkiewicza 39)

 • montaż pompy ciepła,
 • modernizację instalacji c.w.u.,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • docieplenie podłogi, ścian zewnętrznych i stropodachu,
 • prace towarzyszące: izolacja fundamentowa oraz instalacja elektryczna.

2. Dla budyku Zespołu Szkół i Gminnego Ośrodka Kultury (Dobroń, W. Witosa 1a)

 • modernizację źródła ciepła i instalacji c.o.,
 • modernizację c.w.u.,
 • wymianę stolarki,
 • docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,
 • prace towarzyszące: instalacje elektryczne.

3. Dla budynku mieszkalnego (Markówka 52)

 • docieplenie stropu, ścian zewnętrznych i podłogi na gruncie,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową,
 • prace towarzyszące: izolacja fundamentów, pokrycie dachowe, instalacja elektryczna, rozbiórki.

4. Dla budynku mieszkalnego (Markówka 50)

 • docieplenie stropu, podłogi na gruncie i ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową,
 • prace towarzyszące: izolacja fundamentowa, pokrycie dachu, rozbiórki, roboty elektryczne.

Umowa opiewa na kwotę 7 842 660,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

kk

Wyświetleń 2 107