Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle otrzymała nowoczesny sprzęt


Gmina Dobroń doposażyła  ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle w 6  aparatów powietrznych Fenzy X-pro z butlami  kompozytowymi i sygnalizatorami bezruchu  .

Środki finansowe w  wysokości 32.000 zł na zakup w/w aparatów ochrony dróg  oddechowych pochodziły z budżetu Powiatu Pabianickiego przeznaczonych na  realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku z przeznaczeniem na  doposażenie samochodu ratowniczogaśniczego w sprzęt i  środki ochrony dróg oddechowych umożliwiający ratownikom efektywne gaszenie  pożarów w dużym zadymieniu (tereny leśne, trawiaste, pomieszczenia zamknięte,  itp.,) oraz podczas usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska.

 

OSP w Chechle prowadzi swoją działalność, jako Jednostka Krajowego  Systemu Ratowniczo Gaśniczego, więc często jest wzywana do różnego rodzaju  zdarzeń. Posiadanie aparatów umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w  szczególnie trudnych warunkach umożliwi skuteczniejsze niesienie pomocy i  przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Wójt Gminy Robert  Jarzębak ma nadzieję, że także w przyszłym roku uda się pozyskać środki na  doposażenie kolejnych jednostek OSP w naszej  gminie

 

Wyświetleń 5 546