Wniosek o dotację na drogę


W dniu 28 stycznia 2021 roku Gmina Dobroń złożyła wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi w Wymysłowie Francuskim gm. Dobroń”. Projekt obejmuje wyremontowanie drogi na odcinku 930 m i szerokości 4,5 m wraz z poboczami.

Wyświetleń 476