Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń Zawiadomienie Znak 6733.2.2021 z 10.02.2021 r.


Dobroń, dnia 10.02.2021 r.

Znak: 6733.2.2021

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w dniu 01.02.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Panią Izabelę Topolską – Sujecką – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii niskiego napięcia po działce nr 306/9 wraz ze złączami przy granicy działek nr 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/7, 306/8 i 306/10 położonych w obrębie geodezyjnym Chechło Drugie, gmina Dobroń.

Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje się, że w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 10.02.2021 r. – 24.02.2021 r.

 

Wyświetleń 570