Konkurs Grantowy!


Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i działają na terenie gmin: * Buczek, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów.

Termin naboru: 28.04.2021 r. – 28.05.2021 r.
•Czas trwania projektu: 3-6 miesięcy
•Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł 


Przed złożeniem wniosku zachęcamy do korzystania z konsultacji prowadzonych przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2021”.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/, który aktywny będzie *od 28 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r.* do godz. 23:59

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Do pobrania: Regulamin lokalnego konkursu grantowego

Wyświetleń 329