Podatki!


W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty II raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż dokonanie płatności możliwe będzie przelewem na rachunek wskazany w decyzji podatkowej, gotówka w banku PA-CO-BANK oraz u sołtysów.

Wyświetleń 436