Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego


Z dumą pragniemy poinformować, iż Gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – „Infrastruktura sportowa Plus” w wysokości 70.000 złotych. Kwota ta stanowi dodatkowe wsparcie budżetowe dla projektu realizowanego przez Gminę, pn. budowa placu zabaw w miejscowości Dobroń.  

Przedmiotem planowanej inwestycji jest utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Dobroń. Obecnie na wskazanym terenie istnieje drewniany plac zabaw, który został wykonany w 2011 r. Z uwagi na upływ czasu urządzenia ulegają zniszczeniu przez panujące warunki atmosferyczne. Z uwagi na ten fakt konieczne jest wybudowanie nowego placu zabaw. Nowy obiekt wyposażony zostanie w urządzenia sportowe podnoszące sprawność dzieci i młodzieży. Będzie to obiekt, różniący się od dotychczasowego placu zabaw, który pozwoli zainteresować najmłodsze pokolenie inną formą spędzania wolnego czasu. Niezbędnym elementem projektu jest uporządkowanie i przystosowanie terenu pod plac zabaw, zakup i montaż urządzeń sportowych (min. pomosty linowe, pomost rurowy, uchwyty do balansowania, ścianka wspinaczkowa,  koci grzbiet, zjeżdżalnie, równoważnie linowe poziome, most linowy, grzybki, talerze do przechodzenia, lino skoczki).
Realizacja budowy placu zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu. Wpłynie pozytywnie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne jej mieszkańców. Będzie to miejsce zabaw dla dzieci, które podniesie atrakcyjność miejscowości, poprawi znacząco jakość spędzania wolnego czasu, będzie pełnić funkcję centrum tej miejscowości, wpłynie na upowszechnienie aktywnego wypoczynku, popularyzację zdrowego stylu życia.

Wyświetleń 454