Przebudowa ul. Słowackiego


kk

25.11.2020 roku Gmina Dobroń zawarła umowę z firmą HYDROMAK Spółka z o.o. z siedzibą w Porębach na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu”.

Trwające roboty budowlane obejmują:

  • przebudowę drogi gminnej klasy technicznej L, ulicy Słowackiego
  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej,
  • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i drogą powiatową,
  • przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
  • rozbiórkę przepustu pod trasą zasadniczą,
  • przebudowę sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4kV (KOB XXVI),
  • przyłączy napowietrznych i kablowych nn 0,4kV,
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
  • wycinkę drzew.

Zgodnie z umową wartość inwestycji wynosi 1 198 381,01 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – programu, w ramach którego bezzwrotne rządowe środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.09.2021 roku.

kk

Wyświetleń 526