Podatki!


W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty III raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż dokonanie płatności możliwe będzie przelewem na rachunek wskazany w decyzji podatkowej, gotówką w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Filia w Dobroniu oraz u sołtysów.

Wyświetleń 650