Nowy dowód osobisty


ulotka o nowym dowodzie osobistym z odciskami palców

Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną(e-dowodu), wydawanego od 4 marca 2019 r. , pozostają te same – można go używać do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Ważne!

  • jeżeli Twój dowód jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać
  • złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie
  • jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie

 http://www.edowod.gov.pl

Wyświetleń 350