UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!


Uprzejmie informuję, iż w dniu 5 listopada 2021 r., będzie skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych (tj. na przykład odbiór dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu itp.).

Powyższe podyktowane jest planowanym przez Departament Spraw Obywatelskich MSW na dzień 5 listopada br. na godz. 1200 całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników, ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

W związku z tym informuję, iż wszelkie sprawy związane z dowodem osobistym w dniu 5 listopada można załatwiać do godziny 1130.

 

                                                               Wójt Gminy Dobroń

                                                                /-/ Robert Jarzębak

Wyświetleń 304