Ważny Komunikat!


W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty IV raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż będzie możliwa zapłata IV raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa.

Wpłaty można dokonać również na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Filia w Dobroniu.

Dokonując wpłaty u sołtysa proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (maseczki lub chusty zakrywające usta i nos, zachowanie odstępu od innych osób).

Wyświetleń 322