Budowa sali gimnastycznej w Mogilnie Dużym!


17 listopada 2021 roku w siedzibie Urzędu Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. W wyniku przetargu została wyłoniona Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach. W imieniu spółki umowę podpisali Prezes Zarządu Pan Andrzej Szewczyk oraz Członek Zarządu Pan Łukasz Król. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w systemie zaprojektuj-wybuduj. Prace mają zostać wykonane do września 2023 r.

Na projekt otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  IV Gospodarka Niskoemisyjna, IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT w wysokości 4 020 280,16 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez budowę budynku pasywnego sali gimnastycznej w Mogilnie Dużym. Do celów szczegółowych zalicza się m.in. obniżenie kosztów ogrzewania, zwiększenie produkcji energii za źródeł odnawialnych, dążenie do utrzymania niskoemisyjnego zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju Gminy Dobroń zmierzającej do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną, wzrost bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego oraz poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców. Projekt zgodny jest z polityką zrównoważonego rozwoju, polityką równych szans kobiet i mężczyzn, polityką równych szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

[Not a valid template] Wyświetleń 334