Ważne!


Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Musi to zrobić każdy, kto posiada piec, przyłącze do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła czy instalację fotowoltaiczną.

NOWY OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Musi to zrobić każdy, kto posiada piec bez względu na rodzaj paliwa, przyłącze do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?:

–  w formie elektronicznej (szybko, wygodnie, bez wychodzenia z domu; logowanie poprzez Profil Zaufany lub e-dowód, należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć „złóż deklarację” – wypełnij ją i wyślij).

w formie papierowej – wypełnioną deklarację należy wysłać listem albo złożyć osobiście  w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

W JAKIM TERMINIE TRZEBA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r. w przypadku budynków już istniejących.
– W przypadku nowo powstałych obiektów w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie grozi grzywna, która będzie wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

FORMULARZE DEKLARACJI DO POBRANIA:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Wyświetleń 163