INFORMACJA!


Urząd Gminy w Dobroniu informuję, że od 01.01.2022 r. ulega zmianie Wykonawca realizacji usług polegających na konserwacji i bieżących naprawach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem nr 272.11.2021 wybranym Wykonawcą została firma ELEKTRA Kamil Woźniak, Paprotnia 87A, 98-161 Zapolice. 
Wszelkie awarie związane z oświetleniem prosimy zgłaszać na adres mailowy awarie_oswietlenia@dobron.ug.gov.pl  ze szczegółowym doprecyzowaniem lokalizacji awarii lub telefonicznie 43 677 26 83 wew. 124.  

Wyświetleń 366