Programy polityki zdrowotnej

WYKRYWANIE I TERAPIA PATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU U MIESZKAŃCÓW GMINY DOBROŃ (FIZJOTERAPIA I KINEZYTERAPIA) 2020

Uchwała nr XIII/109/19 Rady Gminy w Dobroniu

Ogłoszenie o konkursie

 

WYKRYWANIE I TERAPIA PATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU U MIESZKAŃCÓW GMINY DOBROŃ (FIZJOTERAPIA I KINEZYTERAPIA) 2019

Uchwała nr VIII/12/18 Rady Gminy w Dobroniu

Ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu

 

WYKRYWANIE I TERAPIA PATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU U MIESZKAŃCÓW GMINY DOBROŃ (FIZJOTERAPIA I KINEZYTERAPIA) 2018

Uchwała nr XXXV/278/18 Rady Gminy w Dobroniu

Ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu

 

PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU 8 LAT Z TERENU GMINY DOBROŃ 2017

Uchwała nr XXIV/187/2016 Rady Gminy w Dobroniu

Ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu

 

WYKRYWANIE I TERAPIA PATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU U MIESZKAŃCÓW GMINY DOBROŃ (FIZJOTERAPIA I KINEZYTERAPIA) 2017

Uchwała nr XXIV/185/2016 Rady Gminy w Dobroniu

Ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu

 

WYKRYWANIE I TERAPIA PATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU U MIESZKAŃCÓW GMINY DOBROŃ (FIZJOTERAPIA I KINEZYTERAPIA) 2016

Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy w Dobroniu

Ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu

 

WYKRYWANIE I TERAPIA PATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU U MIESZKAŃCÓW GMINY DOBROŃ (FIZJOTERAPIA I KINEZYTERAPIA) 2015

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY W DOBRONIU

Ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu

 

PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU 8-12 LAT Z TERENU GMINY DOBROŃ 2014

UCHWAŁA NR XXXIX/291/2014 RADY GMINY W DOBRONIU

Ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu