Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych

 


 

 

ff

 

Projekt obejmuje budowę budynku pasywnego na terenie miejscowości Chechło Drugie, w którym mieściło się będzie dwuoddziałowe przedszkole oraz sala gimnastyczna, w ramach której zostało zaprojektowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach boiska do piłki siatkowej i cztery sale zaplecza przeznaczone kolejno na próby taneczne, ćwiczenia korekcyjne, aerobik i edukację sportową. Koszt projektu sięga niemal 10 mln zł, a dofinansowanie, stanowiące 82 % kosztów kwalifikowalnych – 6 mln.

Projektowany budynek sali gimnastycznej i przedszkola posiadać będzie podwyższone parametry energetyczne. W praktyce oznacza to, że ma zostać wykonany w technologii i jakości wykonania umożliwiającej uzyskanie parametrów spełniających wymogi budynku pasywnego, czyli o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do celów grzewczych.

Energia w trakcie eksploatacji pozyskiwana będzie z pasywnych źródeł ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji). Budynek będzie korzystać z gazowego systemu ogrzewania. Potrzeby cieplne realizowane będą przez odzysk ciepła i dogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

W ramach projektu przewidziano także istotne zmiany w zagospodarowaniu terenu, tj. np. w północno-zachodniej części działki, przed frontowymi wejściami do sali gimnastycznej i przedszkola zaprojektowano 20 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych, a przy południowo-wschodnim narożniku budynku przedszkola zostanie wybudowany wydzielony plac zabaw dla przedszkolaków.

hh hh

dd

Kliknij, aby przejść do galerii

ll

 

04 marca 2019 roku zawarto umowę na roboty budowlane objęte inwestycją. Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „Lauer” Przemysław Lauer z siedzibą w Piątkowisku opiewa na kwotę 10 430 400,00 zł. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 31.10.2019.

19 lutego 2019 roku wybrano Wykonawcę robót budowlanych dla zadania – firmę Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „Lauer” Przemysław Lauer z siedzibą w Piątkowisku.

03 grudnia 2018 roku ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla Dokończenia inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.

13 września 2018 roku unieważniono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych z uwagi na fakt, iż oferent nie dostarczył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

11 lipca 2018 roku ogłoszono czwarty przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla Dokończenia inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.

08 lipca 2018 roku w programie „Agroexpress” TVP3 Łódź wyemitowano materiał z udziałem Gminy Dobroń, do zapoznania się zapraszamy na stronę TVP.

dd

05 lipca 2018 roku roku na terenie gminy Dobroń miało miejsce zbieranie materiału filmowego na potrzeby realizacji reportażu w programie „Agroexpress” emitowanego w Telewizji Polskiej TVP3 Łódź. Tematem programu będą m.in. inwestycje realizowanie na terenie gminy. Planowany termin emisji: niedziela, 06 lipca, około godz. 10:00.

kk

29 czerwca 2018 roku unieważniono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych z uwagi na fakt, iż cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

07 czerwca 2018 roku ogłoszono trzeci przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla Dokończenia inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.

21 maja 2018 roku w porannym wydaniu „Łodzią po regionie” Telewizji Polskiej TVP3 Łódź wyemitowano materiał z udziałem wójta gminy Dobroń, Pana Roberta Jarzębaka, dotyczący m.in. inwestycji finansowanych ze środków unijnych, procesu przyznania dofinansowania i trudach, jakie spotykają inwestorów podczas realizacji projektów.

Materiał dostępny na stronie TVP3 Łódź od ok. 4.56 min.

kk

W miesiącu marcu 2018 roku rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na wybór nowego Wykonawcy robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji.

24 grudnia 2017 roku w Telewizji Polskiej TVP3 Łódź wyemitowano program dotyczący inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

dd(kliknij, aby przejść na stronę TVP)

14 grudnia 2017 roku na terenie gminy Dobroń miało miejsce zbieranie materiału filmowego na potrzeby realizacji reportażu w programie „Agroexpress” emitowanego w Telewizji Polskiej TVP3 Łódź. Tematem programu będą inwestycje realizowanie na terenie gminy, współfinansowane ze środków zewnętrznych (czytaj więcej). Planowany termin emisji: niedziela, 17 grudnia, około godz. 10:00.

dd

11 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano umowę na prowadzenie działań promocyjnych dla projektu. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano firmę ANDARRO Anna Ziółkowska Szewczyk z siedzibą w Łodzi przy ul. 11 Listopada 7, 91-370 Łódź.

kk

4 września 2017 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim, podczas oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 Wójt Gminy Dobroń podpisał umowę na roboty budowlane dla zadania budowy budynku pasywnego. Umowa zawarta z Polską Spółką Energetyczną Sp. z o.o. opiewa na kwotę 9 376 999,71 zł brutto. Planowany termin rozpoczęcia prac to wrzesień 2017, koniec – do 31 października 2018 roku.

kk

29 sierpnia 2017 roku wybrano Wykonawcę działań promocyjnych dla projektu – firmę ANDARRO Anna Ziółkowska Szewczyk z siedzibą w Łodzi przy ul. 11 Listopada 7, 91-370 Łódź. W ramach usługi przewidziano m.in. wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, wykonanie, montaż  i emisje spotu w telewizji regionalnej oraz sporządzenie dokumentacji zdjęciowej z przebiegu inwestycji wraz z obróbką zdjęć.

14 lipca 2017 roku w wyniku drugiego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych wyłoniono ofertę najkorzystniejszą dla budowy budynku pasywnego.

8 czerwca 2017 roku ponownie ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania.

6 czerwca 2017 roku unieważniono pierwszy przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych z uwagi na fakt, iż cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12 maja 2017 roku ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania budowy przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych.

16 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Wójt gminy Dobroń podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania. Więcej informacji dostępnych tutaj. (kliknij, aby przejść do strony)

11 stycznia 2017 roku w Trzecim programie Telewizji Polskiej, w Rozmowie Dnia, była mowa o środkach unijnych pozyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje. Gościem Magdaleny Michalak był wójt gminy Dobroń, Pan Robert Jarzębak.

Poniżej przedstawiamy materiał filmowy zamieszczony na stronie internetowej TVP ŁÓDŹ.

ff

23 grudnia 2016 roku miało miejsce otwarcie ofert przetargowych. Rozpoczął się wówczas proces wyboru Inżyniera kontraktu  dla projektu.

23 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu – gościliśmy Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz przedstawicieli prasy. Poniżej przedstawiamy materiał filmowy zrealizowany przez portal pabiaNICE.tv.

1 grudnia 2016 roku w TVP Łódź wyemitowano materiał filmowy dotyczący pozyskiwania funduszy. Reportaż dotyczący naszej gminy dostępny jest w 6:30 minucie oraz 32:30.

23 listopada 2016 roku otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Planowany początek realizacji projektu to I kwartał 2017 roku, zakończenie zaś – IV kwartał roku 2018.

14 listopada 2016 roku wniosek uzyskały pozytywną ocenę formalną i przeszedł do ostatniego już etapu – oceny pod względem merytorycznym.

31 sierpnia 2016 roku wniosek o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 został złożony do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny gdzie był sprawdzany pod względem zgodności ze strategią ZIT.