Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń

W ramach projektu zostanie wyremontowane 12 budynków użyteczności publicznej – w tym budynki szkół, Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z częścią przedszkolną, a także budynek Urzędu Gminy – oraz komunalnych, na terenie Dobronia, Markówki i Mogilna Dużego. Łączny koszt tego zadania wynosi prawie 19,5 mln zł, z czego prawie 10 mln stanowi dofinansowanie, będące na poziomie 72,22 % kosztów kwalifikowalnych.

Ważną częścią projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno w Termomodernizacji jak i przy Budowie przedszkola umożliwienie dostępu do korzystania z tych budynków osobom niepełnosprawnym stanowi jeden z najważniejszych punktów.

kk

Kliknij, aby przejść do filmu

 

ter

kk

Wybierz budynek, aby przejść do postępu realizacji.

kkkk

dd

dd

dd

dd

kk

hh

hh

dd

dd

ll

08 lipca 2018 roku w programie „Agroexpress” TVP3 Łódź wyemitowano materiał z udziałem Gminy Dobroń, do zapoznania się zapraszamy na stronę TVP.

dd

05 lipca 2018 roku roku na terenie gminy Dobroń miało miejsce zbieranie materiału filmowego na potrzeby realizacji reportażu w programie „Agroexpress” emitowanego w Telewizji Polskiej TVP3 Łódź. Tematem programu będą m.in. inwestycje realizowanie na terenie gminy. Planowany termin emisji: niedziela, 06 lipca, około godz. 10:00.

kk

04 kwietnia 2018 roku Wójt Gminy Dobroń wraz z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem odwiedzili trzy z termomodernizowanych budynków – Szkołę Podstawową w Mogilnie Dużym, Szkołę Podstawową wraz z Dobrońskim Centrum Kultury w Dobroniu i Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza.

Krótką relację z tego wydarzenia można zobaczyć również na profilu Witolda Stępnia na facebooku.

26 marca 2018 roku na terenie gminy miały miejsca nagrania do kolejnego z udziałem Dobronia wydania „Agroexpressu”, emitowanego w TVP Łódź w każdą niedzielę. Zebrano materiał dotyczący m.in. prowadzonych prac termomodernizacyjnych w budynkach Urzędu Gminy, Ośrodku Zdrowia i Szkół Podstawowych w Chechle Drugim i Dobroniu.


12 lutego 2018 roku podpisano ostatnią z umów na termomodernizację budynków przeznaczonych do remontu w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”. Umowa opiewająca na kwotę 3 233 947,76 zł obejmuje roboty budowlane na budynku Szkoły  Podstawowej w Mogilnie Dużym 21 oraz budynku mieszkalnym w Mogilnie Dużym 14.

W ramach prac przewidziano:

 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej (Mogilno Duże 21) pompa ciepła (system grzewczy), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, regulacja instalacji c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, wymiana instalacji wentylacji mechanicznej, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian w gruncie, docieplenie podłogi na gruncie oraz prace towarzyszące: izolacja fundamentowa, oświetlenie energooszczędne, posadzki balkonów.
 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego (Mogilno Duże 14) docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, prace towarzyszące: izolacja fundamentów, pokrycie dachowe, instalacja elektryczna.

Przewidywany termin zakończenia prac: do 15 sierpnia br.

dd

06 lutego 2018 roku podpisano umowę na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Dobroniu. Umowa zawarta z Konsorcjum firm: OPOL-SKA Sp. z o.o. spółka komandytowa – Lider Konsorcjum z siedzibą w Opolu oraz DAN BUD Damian Łuszczyk – Partner Konsorcjum z siedzibą w Rakowie obejmuje m.in. modernizację źródła ciepła i instalacji c.o., montaż instalacji wentylacji mechanicznej, docieplenie ściany i podłogi w gruncie, stropodachu, ścian zewnętrznych, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, modernizacja c.w.u., wymiana stolarki oraz prace towarzyszące: izolacja fundamentowa, instalacja elektryczna i pokrycie dachu.

Umowa opiewa na kwotę 2 460 000,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

dd

24 grudnia 2017 roku w Telewizji Polskiej TVP3 Łódź wyemitowano program dotyczący inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

dd(kliknij, aby przejść na stronę TVP)

14 grudnia 2017 roku na terenie gminy Dobroń miało miejsce zbieranie materiału filmowego na potrzeby realizacji reportażu w programie „Agroexpress” emitowanego w Telewizji Polskiej TVP3 Łódź. Tematem programu będą inwestycje realizowanie na terenie gminy, współfinansowane ze środków zewnętrznych (czytaj więcej). Planowany termin emisji: niedziela, 17 grudnia, około godz. 10:00.

dd

14 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Dobroniu podpisano czwartą umowę na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej wraz z Dobrońskim Centrum Kultury oraz budynków mieszkalnych w Markówce 50 i 52, realizowanych w ramach projektu „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta z firmą „Szwajkiewicz” Tomasz Szwajkiewicz z siedzibą w Zgierzu obejmuje m.in.:

 • dla budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu: montaż pompy ciepła, modernizację instalacji c.w.u., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłogi, ścian zewnętrznych i stropodachu, prace towarzyszące: izolacja fundamentowa oraz instalacja elektryczna.
 • dla budynku Zespołu Szkół i Gminnego Ośrodka Kultury: modernizację źródła ciepła i instalacji c.o., modernizację c.w.u., wymianę stolarki, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych, prace towarzyszące: instalacje elektryczne.
 • dla budynku mieszkalnego Markówka 52: docieplenie stropu, ścian zewnętrznych i podłogi na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową, prace towarzyszące: izolacja fundamentów, pokrycie dachowe, instalacja elektryczna, rozbiórki.
 • dla budynku mieszkalnego Markówka 50: docieplenie stropu, podłogi na gruncie i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, prace towarzyszące: izolacja fundamentowa, pokrycie dachu, rozbiórki, roboty elektryczne.

Umowa opiewa na kwotę 7 842 660,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

dd

05 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano trzecią umowę w ramach projektu. Umowa zawarta z firmą REM-DOM Leszek Głuszek z siedzibą w Godzianowie dotyczy budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej 18 oraz budynku Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną, przy ul. Sienkiewicza 60 w Dobroniu. Projekty obejmują m.in.:

 • dla budynku przy ul. Sportowej 18 wymiana stolarki na nową, docieplenie ścian zewnętrznych, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, podłogi na gruncie oraz prace towarzyszące w postaci izolacji fundamentowej, rozbiórki, instalacji elektrycznej;
 • dla budynku Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną, przy ul. Sienkiewicza 60: montaż pompy ciepła (system grzewczy), modernizację instalacji c.w.u, wymianę stolarki, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian i podłogi w gruncie, stropodachu oraz prace towarzyszące w postaci izolacji fundamentowej i instalacji elektrycznej.

Umowa opiewa na kwotę 2 220 958,99 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

28 listopada 2017 roku ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla pozostałych budynków przeznaczonych do termomodernizacji.

 • część 1 – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mogilnie (Mogilno Duże 21) oraz budynku mieszkalnego Mogilno Duże 14;
 • część 2 – termomodernizacja Urzędu Gminy w Dobroniu (ul. 11 Listopada 9).

Otwarcie ofert przetargowych planowo odbędzie się dn. 13 grudnia 2017 roku.

17 listopada 2017 roku wybrano ofertę najkorzystniejszą dla części 1 i 2 postępowania przetargowego.

31 października 2017 roku miało miejsce otwarcie ofert przetargowych. W postępowaniu złożono siedem ofert. Dwie z części przetargu – część 3 i część 4 – unieważniono z uwagi na fakt, iż oferty z najniższą ceną przewyższały kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększy tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Obecnie trwają procedury sprawdzające dla pozostałych części. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych – 14 dni po podpisaniu umowy z Wykonawcą, termin zakończenia – do 15 sierpnia 2018 r.

12 października 2017 roku ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla pozostałych z 12 budynków. Przetarg podzielony został na cztery części:

 • część 1 – termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Sportowa 18 oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną (ul. Sienkiewicza 60);
 • część 2 – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu (ul. Sienkiewicza 39), Zespołu Szkół i Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Witosa 1a) oraz budynków mieszkalnych Markówka 50 i Markówka 52;
 • część 3 – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mogilnie (Mogilno Duże 21) oraz budynku mieszkalnego Mogilno Duże 14;
 • część 4 – termomodernizacja Urzędu Gminy w Dobroniu (ul. 11 Listopada 9).

11 września 2017 roku podpisano umowę na prowadzenie działań promocyjnych dla projektu.

kk

29 sierpnia 2017 roku wybrano Wykonawcę działań promocyjnych dla projektu – firmę ANDARRO Anna Ziółkowska Szewczyk z siedzibą w Łodzi przy ul. 11 Listopada 7, 91-370 Łódź. W ramach usługi przewidziano m.in. wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, wykonanie, montaż  i emisje spotu w telewizji regionalnej oraz sporządzenie dokumentacji zdjęciowej z przebiegu inwestycji wraz z obróbką zdjęć.

18 sierpnia 2017 roku podpisano umowę na trzeci z 12 budynków przeznaczonych do termomodernizacji w ramach inwestycji. Umowa zawarta z firmą Polska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, opiewająca na kwotę 2 607 600,00 zł, dotyczy prac budowlanych na budynku Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim przy ul. Lipowej 1. Planowany termin rozpoczęcia prac to sierpień 2017, koniec prac – do 15 sierpnia 2018 r.

9 sierpnia 2017 roku w wyniku trzeciego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych wyłoniono ofertę najkorzystniejszą dla budynku Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim przy ul. Lipowej 1.

3 sierpnia 2017 roku podpisano umowę na drugi z 12 budynków przeznaczonych do termomodernizacji w ramach inwestycji. Umowa zawarta z firmą ENVIRO-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, opiewająca na kwotę 562 394,89 zł, dotyczy prac budowlanych na budynku przy ul. 11 Listopada 11 w Dobroniu. Planowany termin rozpoczęcia zadania to sierpień 2017, koniec prac – do 31 października br.

18 lipca 2017 roku w wyniku drugiego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych wyłoniono ofertę najkorzystniejszą dla budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 11 w Dobroniu – trwa przygotowanie dokumentacji potrzebnej do podpisania umowy na roboty.

11 lipca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano umowę na pierwszy z 12 budynków przeznaczonych do termomodernizacji w ramach inwestycji. Umowa zawarta z firmą ENVIRO-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, opiewająca na kwotę 479 855,60 zł, dotyczy prac budowlanych na budynku przy ul. Sienkiewicza 37 w Dobroniu. Planowany termin rozpoczęcia zadania to lipiec 2017, koniec prac – do 31 października br.

10 lipca 2017 roku ogłoszono trzeci przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla budynków Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim oraz budynków mieszkalnych: przy ul. Sportowej 18, a także w Markówce 50 i Markówce 52.

19 czerwca 2017 roku po uprzednim unieważnieniu części postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych – z uwagi na brak ofert oraz oferty przewyższające kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, ogłoszono drugi przetarg, obejmujący termomodernizację budynków przy ul. 11 Listopada 11, Sportowej 18, a także budynków w Markówce pod nr 50 i 52.

16 maja 2017 roku ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla pierwszego etapu realizacji zadania. Etap ten obejmie termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim, a także budynków mieszkalnych: Markówka 50, Markówka 52, Sienkiewicza 37, Sportowa 18 oraz 11 Listopada 11.

27 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Wójt gminy Dobroń podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania. Więcej informacji dostępny tutaj. (kliknij, aby przejść do strony)

kk

07 lutego 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór Inżyniera kontraktu.

13 stycznia 2017 roku miało miejsce otwarcie ofert przetargowych. Rozpoczął się wówczas proces wyboru Inżyniera kontraktu  dla projektu.

23 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu – gościliśmy Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz przedstawicieli prasy. Poniżej przedstawiamy materiał filmowy zrealizowany przez portal pabiaNICE.tv.

1 grudnia 2016 roku w TVP Łódź wyemitowano materiał filmowy dotyczący pozyskiwania funduszy. Reportaż dotyczący naszej gminy dostępny jest w 6:30 minucie oraz 32:30.

23 listopada 2016 roku otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Planowany początek realizacji projektu to I kwartał 2017 roku, zakończenie zaś – IV kwartał roku 2018.

17 listopada 2016 roku wniosek uzyskały pozytywną ocenę formalną i przeszedł do ostatniego już etapu – oceny pod względem merytorycznym.

31 sierpnia 2016 roku wniosek o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 został złożony do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny gdzie był sprawdzany pod względem zgodności ze strategią ZIT.