Dobroń, ul. 11 Listopada 11

dd

3 sierpnia 2017 roku podpisano umowę na termomodernizację drugiego z 12 budynków, znajdującego się przy ul. 11 Listopada 11 w Dobroniu z firmą ENVIRO-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu.

W ramach zadania przewidziano m.in. modernizację instalacji c.o. (system grzewczy), modernizację instalacji c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych i ścian w gruncie, wymianę stolarki, docieplenie stropodachu oraz podłogi na gruncie, a także prace towarzyszące w postaci wykonania izolacji fundamentowej, remont tarasów i balkonów (w tym schodów), rozbiórkę (komina) oraz modernizację instalacji elektrycznej.

Koszt inwestycji to 562 394,89 zł, przewidywany koniec prac – do 31 października 2018 r.

11 września 2017 r.

dd dd

25 września 2017 r.

dd

07 listopada 2017 r.

dd dd

14 listopada 2017 r.

20 listopada 2017 r.

Zakończenie realizacji

dd dd