Chechło Drugie, Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 1

dd

kk

18 sierpnia 2017 roku podpisano umowę na termomodernizację trzeciego z 12 budynków – Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim, znajdującego się przy ul. Lipowej 1 z firmą Polska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

18 sierpnia również miało miejsce przekazanie placu budowy. W ramach zadania przewidziano m.in. modernizację instalacji c.o. (system grzewczy), modernizację instalacji c.w.u., wymianę stolarki na PCV, docieplenie ścian zewnętrznych, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry oraz stropodachu, wymiana pokrycia dachowego, a także prace towarzyszące w postaci wykonania izolacji fundamentowej i instalacja elektrycznej.

Koszt inwestycji to 2 607 600,00 zł, przewidywany koniec prac – do 15 sierpnia 2018 r.

11 września 2017 roku

04 stycznia 2018 roku

31 stycznia 2018 roku

dd  kk

20 lutego 2018 roku

dd dd dd

19 marca 2018 roku

dd dd

11 kwietnia 2018 roku

dd dd

24 kwietnia 2018 roku

dd dd

11 maja 2018 roku

ff ff ff ff ff

18 maja 2018 roku

dd dd

28 maja 2018 roku

dd dd

Zakończenie realizacji

dd

dd dd dd