Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z częścią przedszkolną

dd

15 sierpnia 2018 roku zakończono prace budowlane na obiekcie.

05 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano trzecią umowę w ramach projektu. Umowa zawarta z firmą REM-DOM Leszek Głuszek z siedzibą w Godzianowie dotyczy budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej 18 oraz budynku Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną, przy ul. Sienkiewicza 60 w Dobroniu. Projekty obejmują m.in.:

  • dla budynku przy ul. Sportowej 18 wymiana stolarki na nową, docieplenie ścian zewnętrznych, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, podłogi na gruncie oraz prace towarzyszące w postaci izolacji fundamentowej, rozbiórki, instalacji elektrycznej;
  • dla budynku Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną, przy ul. Sienkiewicza 60: montaż pompy ciepła (system grzewczy), modernizację instalacji c.w.u, wymianę stolarki, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian i podłogi w gruncie, stropodachu oraz prace towarzyszące w postaci izolacji fundamentowej i instalacji elektrycznej.

Umowa opiewa na kwotę 2 220 958,99 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

11 września 2017 roku

dd dd dd dd

24 stycznia 2017 roku

dd dd dd

31 stycznia 2018 roku

dd dd

19 marca 2018 roku

dd dd dd

11 kwietnia 2018 roku

kk kk

25 kwietnia 2018 roku

kk kk kk

11 maja 2018 roku

dd dd dd

18 maja 2018 roku

dd dd

28 maja 2018 roku

xx

10 lipca 2018 roku

23 lipca 2018 roku

Zakończenie realizacji

dd dd dd