Budynek Urzędu Gminy – Dobroń, ul. 11 Listopada 9

dd

dd

15 sierpnia 2018 roku zakończono prace budowlane na obiekcie.

06 lutego 2018 roku podpisano umowę na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Dobroniu. Umowa zawarta z Konsorcjum firm: OPOL-SKA Sp. z o.o. spółka komandytowa – Lider Konsorcjum z siedzibą w Opolu oraz DAN BUD Damian Łuszczyk – Partner Konsorcjum z siedzibą w Rakowie obejmuje m.in. modernizację źródła ciepła i instalacji c.o., montaż instalacji wentylacji mechanicznej, docieplenie ściany i podłogi w gruncie, stropodachu, ścian zewnętrznych, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, modernizacja c.w.u., wymiana stolarki oraz prace towarzyszące: izolacja fundamentowa, instalacja elektryczna i pokrycie dachu.

Umowa opiewa na kwotę 2 460 000,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

06 lutego 2018 roku

20 lutego 2018 roku

kk kk kk kk

19 marca 2018 roku

kk kk kk kk

20 marca 2018 roku

kk kk

26 marca 2018 roku

dd dd dd

11 kwietnia 2018 roku

  kk kk kk kk

16 maja 2018 roku

dd dd

22 maja 2018 roku

dddd dd dd dd dd

28 maja 2018 roku

dd dd dd

11 lipca 2018 roku

23 lipca 2018 roku

Zakończenie realizacji