Budynek mieszkalny – Mogilno Duże 14

dd

dd

15 sierpnia 2018 roku zakończono prace budowlane na obiekcie.

12 lutego 2018 roku podpisano ostatnią z umów na termomodernizację budynków przeznaczonych do remontu w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”. Umowa opiewająca na kwotę 3 233 947,76 zł obejmuje roboty budowlane na budynku Szkoły  Podstawowej w Mogilnie Dużym 21 oraz budynku mieszkalnym w Mogilnie Dużym 14.

W ramach prac przewidziano:

  • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej (Mogilno Duże 21) pompa ciepła (system grzewczy), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, regulacja instalacji c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, wymiana instalacji wentylacji mechanicznej, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian w gruncie, docieplenie podłogi na gruncie oraz prace towarzyszące: izolacja fundamentowa, oświetlenie energooszczędne, posadzki balkonów.
  • Termomodernizacja budynku mieszkalnego (Mogilno Duże 14) docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, prace towarzyszące: izolacja fundamentów, pokrycie dachowe, instalacja elektryczna.

Przewidywany termin zakończenia prac: do 15 sierpnia br.

19 marca 2018 roku

kk kk

11 kwietnia 2018 roku

kk kk

11 maja 2018 roku

dd

18 maja 2018 roku

dd dd dd

28 maja 2018 roku

ff kk

12 czerwca 2018 roku

dd dd dd dd

10 lipca 2018 roku

Zakończenie realizacji

gg