Termomodernizacja budynku mieszkalnego, Markówka 52

dddd

15 sierpnia 2018 roku zakończono prace budowlane na obiekcie.

14 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Dobroniu podpisano czwartą umowę na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej wraz z Dobrońskim Centrum Kultury oraz budynków mieszkalnych w Markówce 50 i 52, realizowanych w ramach projektu „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta z firmą „Szwajkiewicz” Tomasz Szwajkiewicz z siedzibą w Zgierzu obejmuje m.in.:

  • dla budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu: montaż pompy ciepła, modernizację instalacji c.w.u., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłogi, ścian zewnętrznych i stropodachu, prace towarzyszące: izolacja fundamentowa oraz instalacja elektryczna.
  • dla budynku Zespołu Szkół i Gminnego Ośrodka Kultury: modernizację źródła ciepła i instalacji c.o., modernizację c.w.u., wymianę stolarki, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych, prace towarzyszące: instalacje elektryczne.
  • dla budynku mieszkalnego Markówka 52: docieplenie stropu, ścian zewnętrznych i podłogi na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową, prace towarzyszące: izolacja fundamentów, pokrycie dachowe, instalacja elektryczna, rozbiórki.
  • dla budynku mieszkalnego Markówka 50: docieplenie stropu, podłogi na gruncie i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, prace towarzyszące: izolacja fundamentowa, pokrycie dachu, rozbiórki, roboty elektryczne.

Umowa opiewa na kwotę 7 842 660,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 15 sierpnia 2018 r.

30 września 2017 roku

dd dd

25 kwietnia 2018 roku

kk

11 maja 2018 roku

dd dd dd

18 maja 2018 roku

kk kk

12 czerwca 2018 roku

kk kk kk kk

Zakończenie realizacji

kk