Koła Łowieckie

Roczny Plan Łowiecki WKŁ „LIS” 15 w Łasku RPŁ

Informacje dotyczące Kół Łowieckich:
1. Obwód Nr 159 – Wojskowe Koło Łowieckie nr 15 „LIS” w Łasku,
Kontakt: Pan Przemysław Bednarek, Grzeszyn 35, 98-113 Buczek, tel. 533 516 001,
Szacowanie szkód – Pan Andrzej Smolarek, Orpelów 47, 95-082 Dobroń, tel. 502 769 809.
Sołectwa:
– Poleszyn – część zachodnia,
– Orpelów – część zachodnia,
– Przygoń,
– Dobroń Duży – cześć zachodnia,
– Mogilno Duże – część zachodnia,
– Ldzań – część zachodnia,
– Barycz.
2. Obwód Nr 160 – Koło Łowieckie „Złom” w Pabianicach, ul. Narutowicza 7, 95-200 Pabianice, Kontakt: Prezes Pan Andrzej Dudziak – 694 623 833, Sekretarz Pan Zbigniew Kręcijasz – 693 683 693, Pan Adam Gawlik (Nadleśnictwo) – 601 166 784.
– Część Gminy Dobroń na południe od strony drogi Wojewódzkiej Nr 482 i na wschód od drogi powiatowej Dobroń – Ldzań.
3. Obwód Nr 134 – Koło Łowieckie „Rogacz”, ul. Leśna 7, 95-082 Dobroń, Leśnictwo Dobroń, Kontakt : Pan Paweł Kania, tel. (43) 677 26 84.
– Część Gminy Dobroń na północ od strony drogi Wojewódzkiej Nr 482 oprócz części zachodniej sołectwa Orpelów i Poleszyn.

ss

Poniżej przedstawiamy kalendarz polowań i prac gospodarczych 2020/2021.

Kalendarz polo.zb

Otwórz załącznik

Otwórz załącznik

Poniżej przedstawiamy kalendarz polowań i prac gospodarczych 2018/2019.

Otwórz załącznik

Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 Koła Łowieckiego „ZŁOM”

Otwórz załącznik

Koło Łowieckiego „Rogacz” w Dobroniu uprzejmie informuje, że w łowieckim roku gospodarczym 2018/2019 planuje na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 134 odbyć polowania zbiorowe na zwierzynę łowną, tj. jelenie, dziki, sarny – kozy i koźlęta oraz lisy, zgodnie z rocznym planem łowieckim zatwierdzonym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna, w następujących terminach: 18.11.2018, 25.11.2018, 02.12.2018, 16.12.2018, 30.12.2018, 06.01.2019, 13.01.2019, 27.01.2019, 10.02.2019, 24.02.2019.
Polowania zbiorowe będą odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Łowieckie. Planowane tereny do opolowania to głównie Lasy Państwowe i niepaństwowe oraz przyległe pola w granicach obwodu łowieckiego nr 134. Polowania odbywać się będą w zależności od warunków atmosferycznych w godzinach od 8.00 do 16.00. Punkt zborny uczestników polowania w Leśnictwie Dobroń. Teren przewidziany do opolowania w danym dniu będzie oznakowany tablicami informacyjnymi przed rozpoczęciem polowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3.10.2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.

Za Zarząd Koła Łowieckiego „Rogacz” w Dobroniu
Łowczy Koła Paweł Kania