WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Środowiska

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w roku 2016

Zadanie nr 1

 1. Nazwa zadania: Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasza Eko – pracownia”
 2. Wartość ogólna zadania: 30 000,00 zł
 3. Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 25 500,00 zł
 4. Zakres projektu:
  a) wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne na kwotę
  11 185,00 zł,
  b) sprzęt multimedialny na kwotę 9 000,00 zł,
  c) wyposażenia w meble na kwotę 9 815,00 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w roku 2015

Zadanie nr 1

W dniu 15.10.2015 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji z zakresu kanalizacji sanitarnej:

 1. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w m. Dobroń- etap IV kanalizacji gminy
 2. Wartość ogólna zadania: 310 855,09 zł (netto)
 3. Dofinansowanie: pożyczka w kwocie 198 660,00 zł
 4. Zakres projektu:
  • kanał grawitacyjny Ø 200 o dł. 451,71 mb,
  • kanał grawitacyjny Ø 300 o dł. 235,74 mb,
  • odejścia od sieci Ø 160 – 38 szt./dł.178,08 mb
  • przyłącze kanalizacyjne, Ø 160 – 1szt.
 5. link do strony www.zainwestujwekologie.pl

wykop

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w roku 2013

Zadanie nr 1

 1. Nazwa zadania: Zakup ciągnika oraz sprzętu do konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych, zieleni przydrożnej na potrzeby Gminy Dobroń
 2. Wartość ogólna zadania: 254 610 zł
 3. Dofinansowanie: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 216 000 zł

Więcej informacji na temat dofinansowania z WFOŚiGW na stronie www.wfosigw.pl.

ciagnik_06
Nowy ciągnik w parku maszyn przyczyni się do większych możliwości w zakresie wykonywanych przez Gminę prac drogowych i remontowo-budowlanych. Ciągnik posiada zestaw dodatkowych narzędzi: kosiarkę, odmularkę do rowów i rębak do gałęzi.
[Not a valid template]

 

Zadanie nr 2

 1. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami poza pas jezdni w m. Chechło Drugie – etap III kanalizacji gminy, zadanie 7
 2. Wartość ogólna zadania:

– netto: 578.554,67 zł

– brutto: 711.622,23 zł

 1. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 281.674,00 zł – środki pochodzące z umorzenia pożyczki
 2. Termin realizacji zadania: maj-październik 2013 rok
 3. Wykonany zakres rzeczowy inwestycji:

a) sieć kanalizacyjna z rur PCV,Ø 200 o dł. 1904,81 mb,

b) odejścia od sieci z rur PCV,Ø 160 – 76szt./dł.231,10 mb

c) przyłącze kanalizacyjne z rur PCV, Ø 160 – 1szt./dł. 3,75 mb zakończone studzienką rewizyjną Ø 400

d) przepompownie ścieków PS 1, PS 2 z pełnym wyposażeniem hydraulicznym i zasilaniem energetycznym – 2 kpl.

 1. link do strony www.wfosigw.lodz.pl

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w latach 2010/2011

Zadanie nr 1

 1. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie, etap III kanalizacji gminy
 2. Wartość ogólna zadania:
  – netto : 331 593,35 zł
  – brutto : 404 868,59 zł
 3. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 178.000,00 zł – środki pochodzące z umorzenia pożyczki
 4. Termin realizacji zadania: lata 2010/2011
 5. W ramach realizacji inwestycji wykonano:
  a) sieć kanalizacyjną z rur PCV o długości 694,30 mb,
  b) przyłącza kanalizacyjne szt.17 zakończone studzienkami rewizyjnymi PCV, Ø 400mm, dł. 121,15 mb, w tym: – 46,65 mb z rur PCV Ø 160 – 74,50 mb z rur żeliwnych Ø 150
 6. link do strony www.wfosigw.lodz.pl

Zadanie nr 2

 1. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń ul. Słowackiego
 2. Wartość ogólna zadania: – netto: 204.969,59 zł – brutto: 250.041,45 zł
 3. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 32.000,00 zł – środki pochodzące z umorzenia pożyczki
 4. Termin realizacji zadania: lata 2009 -2010
 5. W ramach realizacji inwestycji wykonano: a) sieć wodociągowa z rur PCV o długości733,82 mb, w tym: – sieć Ø 160 – 702,27 mb – sieć odgałęzienie Ø 110 – 12,00 mb – sieć odgałęzienia Ø 90 – 19,55 mb b) przyłącza wodociągowe z rur PEHD szt. 15/ dł. 309,60 mb, w tym: – przyłącza Ø 40 , szt. 13/ dł. 293,48 mb – przyłącze Ø 63, szt. 1/dł. 9,62 mb – przyłącze Ø 90, szt. 1/ dł. 6,50 mb
 6. link do strony www.wfosigw.lodz.pl

Zadanie nr 3

 1. Nazwa zadania : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski
 2. Wartość ogólna zadania : – netto : 363.904,86 zł – brutto : 443.894,96 zł
 3. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – udział własny
 4. Termin realizacji zadania : lata 2008 – 2010
 5. W ramach realizacji inwestycji wykonano : Wymysłów Francuski a) sieć wodociągowa z rur PCV o długości3623,60 mb, w tym – sieć Ø 160 – 2840,30 mb – sieć Ø 110 – 783,30 mb b) przyłącza wodociągowe z rur PEHD szt. 30/ dł. 583,85 mb , w tym -przyłącza Ø 40 , szt. 28/ dł. 534,60 mb -przyłącze Ø 63 , szt. 2/dł. 49,25 mb Wymysłów Piaski : a) sieć wodociągowa z rur PCV o długości1055,25 mb, w tym : – sieć Ø 160 – 488,60 mb – sieć Ø 110 – 566,65 mb b) przyłącza wodociągowe z rur PEHD szt. 13/ dł. 261,20 mb , w tym : – przyłącza Ø 40 , szt. 12/ dł. 203,05 mb – przyłącze Ø 63 , szt. 1/dł. 58,15 mb
 6. link do strony www.wfosigw.lodz.pl

Zadanie nr 4

 1. Nazwa zadania: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków z 350m3/d do 700m3/d w Dobroniu ul. Zakrzewki
 2. Rozpoczęcie inwestycji: 27.06.2008 rok Zakończenie inwestycji: 23.09.2009 rok
 3. Lokalizacja: teren oczyszczalni ścieków – Dobroń ul. Zakrzewki 14a W ramach inwestycji wykonano:

a) płytę fundamentową pod zbiorniki oczyszczalni – 1 kpl.

b) piaskownik – 1 kpl.

c) rurociągi technologiczne, w tym:

 • rurociąg ciśnieniowy ścieków surowych z istniejącej pompowni do nowego bloku zbiorników
 • rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone z nowegobloku zbiorników
 • odprowadzenie kożucha z nowego osadnika wtórnego do studni pompowni
 • rurociągi sprężonego powietrza od nowej stacji dmuchaw do nowego bloku zbiorników
 • rurociągi tłoczne osadu z nowej komory stabilizacji do stanowiska odwadniania w rozbudowanej części budynku socjalno – technicznego
 • rurociągi recyrkulacji wewnętrznej osadu i ścieków
 • rurociąg osłonowy przewodów sprężonego powietrza pomiędzy budynkiem socjalno – technicznym , a studzienką zaworową przy osadniku

d) urządzenia : dostawa i montaż :

 • zbiorniki – szt. 8
 • dmuchawy z komorą dźwiękochłonną – szt. 2
 • mieszadło z prowadnicami i wciągarką – 1 kpl.
 • licznik ścieków oczyszczonych – 1 kpl.
 • ruszty napowietrzające – 6 szt.
 • pompy – 6 szt.

e) pomost nad osadnikiem wtórnym – 1 kpl.

f) studzienka zaworowa – 1 kpl.

g) instalacja elektrycznej zgodnie z dokumentacją – 1 kpl.

h) dostawa i montaż szaf sterowniczych i AKPiA 1 kpl.

i) wylot ścieków do rowu – 1 szt.

j) zieleń ochronna – 50 szt. (tuja)

Zadanie zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dobroń, dnia 07.10.2009 r.

Zadanie 5

 1. Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Chechło II , etap III , zadanie 3”
 2. Rozpoczęcie inwestycji: 19.03.2007 r. Zakończenie inwestycji: 28.09.2007 r.
 3. Teren realizacji: Chechło II ul. Kosobudzka i ul. Lipowa na odcinku (od ul. Kosobudzkiej do Szkoły Podstawowej).
 4. W ramach inwestycji wykonano:

– sieć kanalizacyjną z rur PVC o łącznej długości 2087,10 mb, w tym:

Ø 250 – 2024,80 mb
Ø 200 – 62,30 mb
– przyłącza kanalizacyjne szt.44 / dł. 351,56 mb
– przepompownie ścieków – szt.3
– trójniki – szt.10
– przyłącze kanalizacyjne od studzienki rewizyjnej do budynku Szkoły Podstawowej

Zadanie zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Realizowanie projektów przyrodniczo-ekologicznych współfinansowanych przez WFOŚ i GW w Łodzi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu

Marzec 2013 r. – czerwiec 2013 r.

Program ,,Na eko fali będziesz zdrowy, sprawny i doskonały’’ (kwota dofinansowania – 25 950,00 zł)

Program był realizowany z podziałem na dwa etapy edukacyjne – kl. I-III i kl. IV-VI w oparciu o podstawowe założenia:

 • Bądź Eko – kształtowanie postaw proekologicznych
 • Zadbaj o swoje zdrowie
 • Przyroda wokół nas

W ramach projektu odbyło się wiele cykli zajęć dotyczących tych założeń z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu(tablica interaktywna, filmy edukacyjne, plansze dydaktyczne, gry i układanki przyrodnicze, modele, szablony zwierząt i roślin). Dzieci brały udział także w zajęciach w terenie, w ścieżce zdrowia oraz wycieczkach po najbliższej okolicy. Odbyła się gminna integracyjna impreza ekologiczna z udziałem uczniów ze szkół z terenu naszej gminy.

Odbyło się wiele konkursów o tematyce przyrodniczej, w których nagrody w rywalizacji indywidualnej i zbiorowej zostały zakupione w ramach projektu:

 • Konkurs na film przygotowany przez uczniów ,,Jestem Eko’’
 • Konkurs na ekologiczną Marzannę
 • Plener plastyczny ,,Obserwujemy i malujemy wiosnę’’
 • Gminny konkurs piosenki wiosennej kl. I-III
 • Gminny konkurs ekologiczny ,,Przyroda za progiem twego domu’’
 • Gminny konkurs ,,Jak się chroni środowisko w Twojej gminie’’

W ramach projektu zostały sfinansowane wycieczki:

 • do Nieborowa kl. I-III , gdzie odbyły się warsztaty edukacyjne na terenie gospodarstwa ekologicznego
 • do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
 • do Arboretum w Rogowie, gdzie odbyło się zwiedzanie z przewodnikiem,  zajęcia dydaktyczne związane z oznaczaniem drzew oraz oglądanie Muzeum Leśnictwa
 • do Palmiarni i Ogrodu Botanicznego w Łodzi, w czasie której uczniowie zwiedzali te ciekawe miejsca oraz brali udział w zajęciach dydaktycznych ,,Znane i nieznane egzotyczne rośliny jadalne” i ,,Ciekawostki z życia roślin”

Efekty tego programu to:
– wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska
– wzrost świadomości ekologicznej
– wykształcenie postaw proekologicznych

Czerwiec 2012 r. – październik 2012 r.

Program ,,Chcesz być zdrowy, chcesz być chwat, żyj z przyrodą za pan brat” (kwota dofinansowania 18 000,00 zł, wkład własny 2 000,00 zł)

Program był realizowany dwufazowo, z podziałem na dwa etapy edukacyjne – kl. I-III i kl. IV –VI

Uczniowie w ramach programu odbyli cykl zajęć dydaktycznych  w celu nabywania i utrwalania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej z wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach dofinansowania (filmy edukacyjne, mikroskopy, lornetki, walizki Eko-badacza, gry dydaktyczne, sprzęt sportowy), które umożliwiły uatrakcyjnienie zajęć. Odbywały się także zajęcia w terenie, gdzie dzieci poznawały bliżej przyrodę i jej problemy oraz pomagały jej w ich rozwiązaniu – konieczność segregacji śmieci, oszczędzanie wody, sadzenie roślin, akcja sprzątania okolicy.

W ramach projektu odbyło się wiele konkursów, w których nagrody zostały zakupione w ramach projektu:

 • Na najciekawszy kącik przyrodniczy
 • Eko – pożeracz odpadów
 • Ekologiczno- polonistyczny ,,Chroń przyrodę, pisz i rymuj’’
 • Fotograficzno- polonistyczny ,,Przyroda – piękno, które cię otacza’’
 • Impreza ekologiczna ,,Odpadom precz’’

Odbyły się także wycieczki do oczyszczalni ścieków w Dobroniu, Arboretum w Rogowie oraz do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Dzieci wzięły udział w warsztatach przyrodniczych ,,Góra odpadów rośnie’’ w czasie których miały możliwość utrwalenia wiedzy ekologicznej z wykorzystaniem gier i zabaw. Przejazdy na wycieczki, bilety wejściowe, przewodnicy zostały sfinansowanie w ramach tego projektu.