Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych na terenie powiatu pabianickiego

Ewidencja organizacji pozarządowych z terenu powiatu pabianickiego

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Sprawozdanie z programu współpracy za 2020 rok

Uchwała program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Sprawozdanie z programu współpracy za 2019 rok

Uchwała program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Sprawozdanie programu współpracy 2018 r.

Uchwała Program współpracy gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Sprawozdanie program współpracy 2017 r.

Uchwała Program współpracy gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Sprawozdanie program współpracy 2016 r.

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Sprawozdanie_program_współpracy_2015 r.

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Sprawozdanie_Program_współpracy_za 2014 r.

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

Sprawozdanie_Program_współpracy za 2013 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Uchwała Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

KONSULTACJE

Konsultacje na 2022 r.

Program współpracy na rok 2022

Ogłoszenie o konsultacjach_2022

Formularz konsultacji_2022

 

Konsultacje na 2021 r.

Informacja o wynikach konsultacji 28.04.
Ogłoszenie o konsultacjach_06.04
Program współpracy_06.04
Formularz konsultacji_2021

Informacja o wynikach konsultacji 11.02
Ogłoszenie o konsultacjach ponowne
Program współpracy na 2021 Pożytek ponowny
Formularz konsultacji_2021

Informacja o wynikach konsultacji projektu programu na 2021 r.
Ogłoszenie o konsultacjach
Projekt programu współpracy
Formularz konsultacji_2021

Konsultacje na 2020 r.

Informacja o wynikach konsultacji projektu programu na 2020 r.
Ogłoszenie o konsultacjach program współpracy z organizacjami 2020
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2019 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń o organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
Projekt programu współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2018 r.

Informacja o wynikach konsultacji    
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń o organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
Projekt programu współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2017 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń o organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Projekt Program Współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2016 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
Projekt Program Współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2015 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2015 r.
Projekt Program współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2014 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu współpracy między gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2014 r.
Projekt Program współpracy
Formularz konsultacji

Konsultacje na 2013 r.

Informacja o wynikach konsultacji
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy między Gminą Dobroń a organizacjami pozarządowymi w 2013 r.
Projekt Program współpracy
Formularz konsultacji

Regulamin konsultacji

Uchwała Regulamin konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

OTWARTE KONKURSY OFERT

Formularze

Od dnia 01.03.2019 r. obowiązują formularze określone w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).  W związku z powyższym OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA DRUKACH ZGODNYCH Z NOWYM WZOREM !

UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

Konkurs ofert 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu pożytek 2021

Konkurs ofert 2020

Wyniki ponownego otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2020 powtórne

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobroń w 2020 r.

Zarządzenie otwarty konkurs ofert 2020

Konkurs ofert 2019

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobroń w 2019 r.

Konkurs ofert – zarządzenie

Konkurs ofert 2018

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego w 2018 r.

Powołanie komisji konkursowej – zarządzenie
Konkurs ofert – zarządzenie

Konkurs ofert 2017

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego w 2017 r.

Powołanie komisji konkursowej – zarządzenie
Konkurs ofert – zarządzenie

Konkurs ofert 2016

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa publicznego w 2016 r.

Konkurs ofert – zarządzenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

Konkurs ofert 2015

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobroń w 2015 r. z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży.

Lista_podmiotów_do_poprawy_w_konkursie

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży w 2015 r.

Konkurs ofert – zarządzenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

Konkurs ofert 2014

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży w 2014 r.

Konkurs ofert – zarządzenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

Konkurs ofert 2013

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży w 2013 r.

Konkurs ofert – ogłoszenie
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej