ZPORR 2004-2006

„Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach”

Umowa przekazania wyposażenia z dnia 1 kwietnia 2008 r. Umowa zawarta z Miastem Zielona Góra – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz 4system Polska Sp. z o.o. W ramach projektu zostały zakupione:

  • zestawy komputerowe z monitorem LCD 9 szt.
  • laptop  1 szt.
  • faxtelefon  1 szt.
  • drukarka  1 szt.
  • meble biurowe 10 szt.

Wartość sprzętu, w który wyposażono CKNONW to 28 472,36 zł.

CKNONW umiejscowione było w Filii Bibliotecznej w Chechle.

/Projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 2: Rozwój Społeczeństwa oparty na wiedzy – Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie – Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem./

 centrum_chechlo