Inwestycje ze środków zewnętrznych

ROK 2013

„Łamanie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Dobroniu”

W wyniku złożenia  wniosku do Ministerstwa Edukacji  Narodowej w ramach rezerwy na zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2013r. Gminie Dobroń przyznano kwotę 94.164 zł .Środki te pozwoliły na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W ramach tej subwencji wyremontowane zostały schody wejściowe, wykonano pochylnię w korytarzu szkoły, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych od strony Gminnej Biblioteki Publicznej oraz przystosowano jej  pomieszczenia .

 

„Przebudowa i remont części Gminnej Biblioteki Publicznej na potrzeby zaplecza sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobroniu”

W okresie maj-październik 2013r. prowadzone było zadania inwestycyjne, którego celem było stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań sportowych oraz realizacji zajęć wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej w Dobroniu. Wartość całej inwestycji wyniosła 900.469,33 zł. 33% tej kwoty stanowiło dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania wyniosła 297.154,88 zł.

Realizacja zadania pozwoliła na odnowienie istniejącej sali gimnastycznej poprzez wykonanie  m.in.: nowej podłogi, odnowienie ścian, stworzenia zaplecza sanitarno-szatniowego, małej salki do ćwiczeń oraz zakupu wyposażenia stałego sali.

 

„Wymiana drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Dobroniu”

Dzięki uzyskanemu z PZU Życie SA dofinansowaniu do zadań prewencyjnych w wysokości 3.500,00 zł możliwe było dokonanie wymiany drzwi wewnętrznych w wiatrołapie szkoły .

Dotychczas drzwi te były w bardzo złym stanie technicznym i zagrażały bezpieczeństwu korzystającym  z nich. Realizacja zadania  przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa w szkole.

 

ROK 2012r.

„Remont dachu w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Mogilnie Dużym”

W wyniku uzyskania dodatkowej subwencji oświatowej z budżetu Ministra Edukacji Narodowej ze środków rezerwy części subwencji oświatowej w kwocie 111.742,00 zł możliwym było przeprowadzenie remontu pokrycia dachowego wraz z  orynnowaniem budynku szkoły. Środki własne gminy zostały zaangażowane w wysokości 36.848,22zł. Wartość zadania wyniosła łącznie 148.590,22zł.

 

„Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Dobroniu”

Szkoła Podstawowa w Dobroniu jest jedyna szkołą w Gminie Dobroń nie posiadającą placu zabaw ani boiska szkolnego. Dla zapewnienia bezpiecznego miejsca na świeżym powietrzu dla dzieci w czasie przerw międzylekcyjnych podjęto decyzję o stworzeniu placu rekreacyjnego. Na wykonanie ogrodzenia Gmina Dobroń uzyskała dofinansowanie w wysokości 2.000,00 z budżetu prewencyjnego PZU Życie SA.