Dożynki Województwa Łódzkiego w Rogowie

W dniu 22 sierpnia 2021 r. odbyły się Dożynki Województwa Łódzkiego. Połączone one były z Dożynkami Diecezjalnymi. Organizatorem był Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Metropolita Łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Na święto plonów przyjechały setki mieszkańców woj. łódzkiego, ale także goście z całej Polski. Powiat pabianicki reprezentowało nasze Koło Gospodyń wiejskich z Mogilna Małego. Dożynki rozpoczęła dziękczynna msza święta, po niej zaprezentowano ceremoniał dożynkowy z przekazaniem dożynkowego chleba i prezentacją wieńców. 

Czytaj dalej: https://www.lodzkie.pl

[Not a valid template]

Nowy WITACZ!

Przy wjeździe do Dobronia od strony Kolumny zamontowany został nowy WITACZ. To kolejna pozytywna zmiana w przestrzeni naszej gminy. W związku z tym, iż nasza gmina jest bardzo muzykalnie i tanecznie uzdolniona, witacz  nawiązuje do Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń”. Mamy nadzieję, że witacz spodoba się zarówno mieszkańcom jak i gościom odwiedzającym naszą gminę. Wykonawcą witacza była firma Reklama od A do Z z Łasku.


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z art. 28. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., osoby fizyczne przekazujące dane w ramach spisu powszechnego są obowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie tematów objętych spisem. Na pytania zawarte w kwestionariuszu do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, o ile w pytaniach nie określono inaczej, należy udzielić odpowiedzi zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2021 r., godz. 24:00. Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu ze swojego konta.

Pomożemy Ci 😉

Zerknij w poniższe linki 😉

Warto obejrzeć https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/GUS_Instruktaz.mp4

Warto przeczytać https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/NSP2021_instrukcja-do-samospisu_jezyk-polski.pdf

Koordynator NSP 2021
Paulina Kaczmarek


Piknik sołecki w Orpelowie!

 

13 lipca br. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Jednym z projektów objętych dofinansowanie było zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Orpelów”. W ramach zadania zakupiono namiot ogrodowy oraz 14 szt. zestawów ogrodowych (stoły i ławki). Dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy strażaków i mieszkańców sołectwa w sobotę 7 sierpnia br., mieliśmy okazję bawić się na pikniku sołeckim na placu przy OSP w Orpelowie. Na potrzeby pikniku mieszkańcy przygotowali poczęstunek dla gości (przy udziale Pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej). Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych w postaci dmuchawców, kreatywnych zabaw plastycznych oraz konkursów z nagrodami.

Wysokość dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego wyniosła 10 000,00 zł.

  

Czytaj dalej…


Lista pytań w NSP 2021 – o co może zapytać Rachmistrz

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respondent dokonujący samospisu, mieszkający w Polsce, każde pytanie kwestionariusza osobowego zawiera dodatkową odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. W związku z powyższym w formularzu elektronicznym nie ma numeracji pytań.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

Wyjaśnienia do pytań i instrukcje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące spisu zamieszczamy na stronie FAQ – Najczęściej zadawane pytania WYKAZ PYTAŃ DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 znajdziecie Państwo tutaj. https://spis.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania/


Badania w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS!

Badaj się i bądź zdrów!

Badania w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS!

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia może skorzystać z jednorazowego dostępu do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS.

Warto pamiętać, że wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Jak zgłosić się na badanie?

  1. Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.
  2. Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS (na pytania ankietowe można odpowiedzieć również za pośrednictwem infolinii 22 735 39 53).
  3. Po jej uzupełnieniu wygeneruj e-skierowanie na pakiet badań.
  4. Zgłoś się na badania w placówce, która realizuje program.
  5. Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której robiłeś badania.

Jakie badania są wykonywane w ramach pakietu?

Na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas wypełniania ankiety oceny ryzyka chorób system generuje badania profilaktyczne dostosowane do Twoich potrzeb zdrowotnych.

Czytaj dalej…


Umowy na dotacje „Sołectwo na plus”

13 lipca br. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Dotację otrzymały sołectwa:

Orpelów – na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Orpelów”. W ramach projektu zakupiony zostanie namiot ogrodowy oraz zestawy ogrodowe tj. stoły i ławki. Zorganizowany zostanie również piknik sołecki.

Mogilno Małe – na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej celem integracji społeczności lokalnej”. W ramach projektu zakupione zostaną stoły oraz przeprowadzone zostaną warsztaty pt. „Mydełkowy zawrót głowy”.

Róża – na zadanie pn. „Plac zabaw – miejsce integracji w sołectwie”.

Chechło – na zadanie pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej”.

Wszystkie ww. sołectwa otrzymały po 10 000,00 zł.


Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń

W lipcu br. zakończyły się prace związane z budową dwóch nowych odcinków oświetlenia ulicznego oraz przebudowy istniejącej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze względu na kolizję z chodnikiem dla ruchu pieszego. Nowe linie oświetlenia ulicznego zostały wybudowane w miejscowości Wymysłów Piaski oraz w miejscowości Mogilno Duże, zaś przebudowa istniejącej napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Orpelów.

W ramach budowy inwestycji wykonano łącznie ok. 771,0 m linii oświetlenia ulicznego w tym:
– ok. 560,0 m w miejscowości Wymysłów Piaski (wybudowano 15 słupów oświetlenia ulicznego);
– ok. 211,0 m w miejscowości Mogilno Duże (wybudowano 5 słupów oświetlenia ulicznego).

Natomiast w miejscowości Orpelów przebudowano 10 słupów oświetlenia ulicznego ze względu na kolizję z chodnikiem poza chodnik przeznaczony dla ruchu pieszego.

Łączny koszt wykonanych robót wynosi 135 444,13 zł w tym:

– w miejscowości Wymysłów Piaski 88 785,18 zł (w tym fundusz sołecki 15 837,03 zł);
– w miejscowości Orpelów 16 299,44 zł.

Jednocześnie informujemy, że uruchomienie oświetlenia nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Dobroń dokumentów zwrotnych od PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Sieradzu.


NSP 2021

Nie czekaj do 30 września br. – na samospis internetowy lub na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz! https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/samospis-obowiazek_strona-nsp-05-1024×688.jpg PAMIĘTAJ – od pierwszego poprawnego logowania do aplikacji masz 14 dni na wypełnienie formularza! https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ https://demo.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations https://spis.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania/

Czy muszę się spisać?

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Kiedy można się spisać?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku

Jak można się spisać?

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy infolinię spisową: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Koordynator NSP 2021
Paulina Kaczmarek