Życzenia wakacyjne!

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 składamy najserdeczniejsze podziękowania za cały rok rzetelnej i solidnej pracy, za serce, zaangażowanie i wytrwałość.

Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom Szkół i Przedszkoli życzymy wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Rodzicom dziękujemy za współpracę ze Szkołami, za troskę o rozwój i wychowanie swoich dzieci.

Wszystkim Uczniom gratulujemy szkolnych osiągnięć. Dziękujemy za  trud nauki i całoroczną pracę. Życzymy Wam wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych pozytywnych wrażeń i fantastycznych przeżyć.

Niech nadchodzący czas wakacji będzie czasem radości i spokojnego wypoczynku. Wracajcie we wrześniu zdrowi i opaleni, pełni sił, energii i zapału.

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak


Dotacja na drogę!

Gmina Dobroń otrzymała 184 720,00 zł dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wymysłów Francuski. W dniu 28 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie podziału środków budżetu Województwa pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w roku 2021. Na liście wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na modernizację dróg dojazdowych uplasowała się droga z naszej gminy. W dniu 23.06 br. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak wraz ze Skarbnikiem Iloną Mudzo uroczyście podpisali umowę o dofinansowanie ww. drogi. Wkrótce powstanie nowa droga o długości 930 m i szerokości 4,5 m wraz z poboczami. 


APEL!

APEL

do mieszkańców gminy DOBROŃ
o racjonalne gospodarowanie wodą

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Dobroń, korzystających z sieci wodociągowej o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą.

W szczególności prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. 

Apelujemy o niepodlewanie ogródków i trawników oraz  nienapełnianie basenów w okresie występowania wysokich temperatur w godzinach od 6:00 do 23:00

Jednocześnie informujemy, iż w związku z ponadnormatywnym rozbiorem wody w okresie wysokich temperatur powietrza mogą pojawić się spadki ciśnienia wody w kranach oraz pogorszenie jakości wody.

W przypadku konieczności używania wody do podlewania trawników, ogrodów, oraz napełniania przydomowych basenów zalecamy wykonywanie tych czynności w godzinach
od 23:00 do 5:00.

Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń,  aby zapewnić dostawę wody dla wszystkich mieszkańców gminy. 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak