Obowiązkowy spis powszechny

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź  w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy gmin utworzyły w tym celu stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu, z których można skorzystać bezpłatnie (lista punktów spisowych w gminach). O ile zajdzie konieczność, Urząd Gminy zapewnia wsparcie upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w realizacji samospisu przez Internet.

Czytaj dalej…


Wizyta Łódzkiego Kuratora Oświaty

Pan Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty gościł 17.06 br. w Gminie Dobroń.  Kurator spotkał się z Wójtem Gminy Robertem Jarzębakiem oraz sekretarzem gminy, skarbnikiem i pracownikami ds. oświaty i wychowania oraz Unii Europejskiej. Jednym z tematów podczas spotkania była realizacja przez gminę projektu z dofinansowania unijnego dotyczącego budowy sali gimnastycznej w systemie pasywnym w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym. Wójt gminy przy wsparciu dyrektorów zaprezentował kuratorowi wszystkie publiczne placówki oświatowe prowadzone przez naszą gminę. Podczas wizyty w terenie odwiedzone zostały, min.: Szkoła Podstawowa w Dobroniu, Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym oraz Szkoła Podstawowa w Chechle Drugim wraz z oddziałami Publicznego Przedszkola w Dobroniu. Pokazana została pełna baza dydaktyczna szkół wraz z wyposażeniem klas lekcyjnych. Podczas spotkania kurator obserwował uczniów podczas lekcji oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych podczas zajęć.

Czytaj dalej…


Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie.

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą: 

  • – 900 tys. zł;
  • – 500 tys. zł;
  • – 500 tys. zł;
  • – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł;
  • – 100 tys. zł.

Czytaj dalej…